Chết là hết! Chết là HẾT!

Ngày đăng: 30-10-2018 10:38:07

Từ xưa đến nay chưa có ai thoát khỏi cái chết. Già cũng chết, trẻ cũng chết, giàu như vua cũng chết mà nghèo rớt mồng tơi cũng chết... Và chết là hết.

chet la het

Vinh hoa phú quý. Chết là hết!
Quyền cao chức trọng. Chết là hết!
Nhiều người yêu quý. Chết là hết!
Nhà cao cửa rộng. Chết là hết!...

Thế gian này không phải là nhà của chúng ta. Đây chỉ là một nhà ga, bạn có thể sử dụng những đồ vật nào đó nhưng không có quyền sở hữu nó, bạn có thể gặp những người tình cờ đến nhà ga giống bạn rồi mỗi người lại đi chuyến xe của họ. Nhà ga có thể rất đẹp, có thể bạn đã trang trí cho nó và có nhiều người yêu quý bạn nhưng đó không phải là nhà của bạn. Chết nghĩa là ta bước lên một chuyến xe dành cho ta, và chết là hết tất cả! Chẳng mang theo được gì từ nhà ga đó. Bạn mang gì đến nhà ga thì bạn cũng chỉ mang được những thứ đó đi, không hơn và không kém chút nào.

Chết là hết! Chỉ còn lại chính ta, với một thân thể mới, một thế giới mới, những đồng loại mới và ta phải làm những việc cần làm để tiếp tục bước đi về nơi Vô Ngã.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

THƯ VIỆN HIỂU BIẾT - CÙNG BẠN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG HIỂU BIẾT

Di động: 0972 78 22 55 (Mr. Nam)

Website: https://thuvienhieubiet.com

Fanpage: https://www.facebook.com/hocphatchanhphap/

Chia sẻ:


Bài viết liên quan

zalo
0972782255