Sự thật về tình dục - Thiền sư Minh Niệm

Ngày đăng: 30-10-2018 10:40:56

Thật hiếm có một vị tu sĩ nào dám đề cập đến chuyện tế nhị này.

Nhưng không như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng thân thể con người có 3 bảo bối quan trọng quyết định sức khoẻ và bản lĩnh của người đó: Tinh, Thần, Khí.

Tình dục - kể cả tình dục hợp pháp sẽ làm vơi đi 3 thứ đó, làm thần thái của bạn xấu đi, sắc đẹp giảm, kép hấp dẫn hơn khi giao tiếp, làm giảm trí tuệ, tăng cái bản ngã vị kỷ và rất không tốt cho người đi tìm chân lý.

Mời các thiện hữu nghe bài này và suy ngẫm, đúc kết:

Ai đã từng dừng lại và suy ngẫm chắc chắn sẽ rất hiểu với bài giảng này.

Chúc các thiện hữu an vui!

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Sư thầy Thích Minh Niệm!

THƯ VIỆN HIỂU BIẾT - CÙNG BẠN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG HIỂU BIẾT

Di động: 0972 78 22 55 (Mr. Nam)

Website: https://thuvienhieubiet.com

Fanpage: https://www.facebook.com/hocphatchanhphap/

Chia sẻ:


Bài viết liên quan

zalo
0972782255